เทคนิคและขั้นตอนในการติดตั้งสัญาณกันขโมยที่ถูกต้อง

หลายๆครอบครัวได้เลือกใช้ สัญญาณกันขโมย เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวบ้าน และผู้ที่อยู่อาศัย สิ่งที่สำคัยก่อนที่เราจะตัดสินใจติดตั้งสัญญาณกันขโมยนั้นคือการศึกษาข้อมูลก่อนทำการติดตั้งอยู่เพราะสัญญาณกันขโมยในแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันออกไปอีกทั้งยังมีระบบการทำงาน ระบบการป้องกันและฟังก์ชั่นต่างๆไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด
ชั้นตอนแรกในการติดตั้งคุณเลือกใช้บริการติดตั้งการช่างที่มีความรู้ความชำนาญจะดีที่สุด เพราะรูปแบบของการติดตั้งในแต่ละสถานที่ไม่ว่าจะบ้าน ที่ทำงาน อาคารหอพัก หรือพื้นที่ต่างๆบริเวณบ้านจะมีความแตกต่างมากน้อยกันไป จากนั้นให้เริ่มทำการสำรวจพื้นที่ภายในบริเวณบ้านให้ทั่วเสียก่อน จึงวิเคราะห์ว่าบ้านหรือสถานที่นี้ มีกี่ชั้น มีประตู หน้าต่างหรือทางเข้าออกอยู่ทั้งหมดกี่แห่ง เพื่อสร้างมุมมองให้กล้องสามารถเก็บภาพได้อย่างชัดเจน เช่น ประตูทางเข้าหน้าบ้าน หลังบ้าน หากเป็นด้านในบ้านก็ควรให้กล้อง 1 ตัว สามารถเห็นภาพให้ทั่วบริเวณห้อง ทางเชื่อมต่างๆ เช่น บันได โถงทางเดิน หรือรอบๆบ้าน ควรจะมีอย่างน้อย 1 ตัว เพื่อให้สามารถดูการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เข้ามาในบ้าน หากเป็นสัญญาณกันขโมยควรมองหาในพื้นที่จุดที่เสี่ยงต่อการโดนงัดประตูหรือหน้าต่าง ขั้นต่อต่อมาคือการเดินสายไฟเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆที่ได้วางเอาไว้และทำการติดตั้งกล่องควบคุมไว้ในตำแหน่งที่เจ้าของบ้านสะดวกในการใช้งานมากที่สุด
เมื่อติดตั้งกล่องควบคุมและเปิดระบบเป็นอันเรียบร้อย ควรทำการแก้ไขทางเดินสายไฟ แก้ไขจุดบอดต่างๆ หรือปรับมุมมองภาพให้ได้องศาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตัวบ้านและผู้อยู่อาศัยเองอีกด้วย