อินเตอร์เน็ตของประเทศไทยกับต่างปรเทศแตกต่างกันหรือไม่

อินเตอร์เน็ต กลายเป็นปัจจัยในโลกยุคปัจจุบันไปเสียแล้ว ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การใช้งานโซเชียลมีเดียต่างๆ การส่งงานหรือเอกสารบนคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่กระทั่งการค้นคว้าหาข้อมูล ล้วนแล้วแต่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อก่อนการใช้งานแทบทั้งสิ้น ซึ่งหลายๆคนที่ใช้อินเตอร์มักจะประสบปัญหากับอินเตอร์เน็ตที่ช้าและไม่ทันใจเราเสียเลย จึงทำให้เกิดความสงสัยว่าแล้วอินเตอร์ที่ประเทศอื่นๆเขามีปัญหาในเรื่องของความเร็วและความเสถียรกันบ้างหรือไม่ วันนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไปด้วยกัน
อินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันประกอบไปด้วยอินเตอร์เน็ต 2 แบบ ใหญ่ๆ ได้ 1.ADSL Internet คือ อินเตอร์เน็ตที่ใช้การเชื่อมต่อผ่าน router หรือโมเด็มนั่นเอง ซึ่งจะให้ความเร็วที่ดีและสเถียรกว่าแบบอื่นๆมาก แต่จะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณที่ใช้เฉพาะกลุ่มหรือสถานที่เท่านั้น 2.Data Network Internet คือ อินเตอร์เน็ตบนมือถือสมาร์ทโฟนของเรานั่นเอง โดนส่วนมากแล้วผู้ให้บริการจะทำการจำกัดปริมาณการเข้าใช้เพื่อให้สามารถใช้กันได้อย่างเยงพอทั่วทั้งประเทศ ผลสำรวจทั่วโลกพบว่าประเทศที่มีความเร็วอินเตอร์เน็ตอันดับต่างๆ อันดับเกาหลีใต้ ความร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 29 Mbps ส่วนอันดับของประเทศไทยเรานั้นอยู่อันดับที่ 39 ของโลกและมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 10.8 Mbps ฟาหเปรียบเทียบกับภูมิภาคแปซิฟิกของเรานั้นก็ไม่ได้ดูแย่หรือเลวร้ายแต่อย่างใด
จำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เพิ่มจำนวนสูงขึ้นทุกๆวัน จึงทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าหากวันหนึ่งทั่วทั้งโลกไม่มีอินเตอร์เน็ตใหทำการเชื่อมต่อจะเกิดความเสียหายกับผู้คนมากน้อยเพียงใด ฉะนั้นเราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเร็วและพร้อมที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกันจะดีที่สุด