สิ่งที่ควรนำให้ห่างจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ลิเล็กทรอนิค

คอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่ทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก พลาสติก ทองแดง หรือวัสดุเฉพาะทางในบางส่วน แม้ว่าผู้ออกแบบและผลิตจะพยายามทำให้คอมพิวเตอร์มีความแข็งแรง สวยงาม และได้มาตรฐาน แต่คอมพิวเตอร์กยังมีจุดอ่อนฉะนั้นเราไม่ควรนำสิ่งของบางอย่างเข้าใจคอมพิวเตอร์จนทำหิ้ดความเสียหายได้
1.น้ำ สิ่งแรกที่ควรให้อยู่ห่างจากคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงาน หากเกิดุบัติเหตุน้ำหกใส่หรือเกิดมีความชื้นเข้าสู่แผงวงจรอาจจะทำให้เกิดอาการช๊อตหรือไม่สามารถใช้งานได้อีกเลย
2.ความร้อน ไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหรือแสงแดดล้วนแล้วแต่สามารถสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ได้ทั้งนั้น ความร้อนจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆเกิดเสียหาย สึกกร่อน หรือละลายได้ อีกทั้งคอมพิวเตอร์ยังมีความร้อนภายที่เกิดจากการใช้งานอยู่แล้วเราจึงไม่ควรสร้างความร้อนเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหนักเข้าไปอีก
3.แม่เหล็ก สิ่งต้องห้ามชิ้นนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายโดยตรง แต่หากแม่เหล็กอยู่ใกล้กับคอมพิวเตอร์มากจนเกินไปอาจจะทำให้ระบบภายในอิเล็กทรอนิคต่างๆเกิดอาการรัดวงจรเนื่องจากคลื่นแม่เหล็กนั่นเอง
4.อาหารและเครื่องดื่ม นอกจากจะสร้างความสกปรกเลอะเทอะให้กับคอมพิวเตอร์แล้ว อาหารและเครื่องดื่มยังเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นมดหรือแมลงมักให้ความสนใจ จนมันอาจจะเข้าไปอยู่ภายในวงจรคอมพิวเตอร์และสร้างความเสียหายได้
เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างคงทนถาวระ คุณควรดูแลและป้องกันปัจจัยเสี่ยงในการสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ดีกว่าต้องมาซ่อมให้เสียค่าใช้จ่ายในภายหลัง