แนะนำความรู้ใหม่เกี่ยวกับ File System ของฮาร์ดดิส

ฮาร์ดดิส มีหน้าที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างภายในคอมพิวเตอร์ โดยภายในของฮาร์ดดิสนั้นจะประกอบไปด้วยระบบหนึ่งที่ชื่อว่า File System มีทำหน้าที่ในการจัดการ จัดเก็บไฟล์ให้มีความถูกต้อง โอนถ่ายข้อมูลในการณีที่ได้รับความสั่งจากคอมพิวเตอร์ และสร้างความสเถียรให้กับการเก็บหรือเขียนไฟล์ใดๆเพิ่ม โดยปกติแล้ว File System จะประกอบไปด้วยฟอร์แมตใหญ่ 4 ชนิด ได้แก่
1.FAT (Flie Allocation Table) ถือว่าเป็นระบบสำหรับการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานสำหรับ Windows ที่มีมาตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ Dos จะรูปแบบในการเก็บไฟล์ในลักษณะ 16 bit เราจะสังเกตุเห็นได้ในแฟลชไดรฟ์รุ่นเก่าๆหลายตัว มันมีความสามารถทำการเชื่อมต่อหรือดึงข้อมูลที่สะดวกสบายแต่ไฟล์จะไม่ได้รับความปลอดภัยมากนัก
2.FAT32 (Flie Allocation Table 32) ฟอร์แมตชนิดนี้จะมีความจุที่เพิ่มขึ้นและยังมีความเร็วในการส่งไฟล์ที่มากกว่า 4GB ได้อย่างสบายๆ สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac อย่างครบถ้วน จึงทำให้ระบบ File System นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
3.exFAT (Extended File Allocation Table) ระบบ File System นี้ได้ทำการเพื่อให้อุปกรณ์พกพาอย่าง external harddisk หรือแฟลชไดรฟ์สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 4GB
4.NTFS (New Technology File System) ระบบนี้ถูกพัฒนามาชให้สามารถเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 8GB ขึ้นไป มสามารถโอนหรือส่งไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันเราจะพบ NTFS ได้มากที่สุดบนฮาร์ดดิส external harddisk หรือแฟลชไดรฟ์รุ่นใหม่ๆ โดยข้อจำกัดระบบนี้คือไม่สามารถใช้ร่วมกับ Mac OS ได้
File system ถือว่าเป็นระบบที่ออกมาเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก ฉะนั้นคุณควรเลือกให้เหมาะสมกับไฟล์งาน ข้อมูล หรือสิ่งที่คุณต้องการเก็บบันทึกให้มากที่สุด การใช้งานมากที่สุด เช่น FAT32 จะเหมาะกับการข้อมูลทั่วไป ไฟล์เพลง ไฟล์รูปภาพ หรือวิดิโอต่างๆ ทั้งสองระบบปฏิบัติการ แต่หากต้องการที่เก็บข้อมูลมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและใช้บน Windows 7 ให้เลือกใช้ NTFS จะรวดเร็วและถูกใจที่สุด

Leave a Reply