เมาส์ปากกามีชนิดและใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

เมาส์ปากกา ถือวว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคที่มีรูปแบบคล้ายกับปากกาจริงๆมากที่สุด ประโยชน์ของเมาส์ปากกานั้นสามารถให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังให้ความรู้สึกแช่นเดียวกับการจับปากกาด้ามจริงๆ เมาส์ปากกาจะมีหน้าที่และลักษณะแตกต่างกันไปตามแกนภายใน วันนี้เราจะทำความรู้จักกับเมาส์ปากกาแต่ละชนิดว่ามีประโยชน์และหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร
เมาส์ปากกาชนิดแรกได้แก่ Standard เมาส์ปากกาทั่วไปจะมีแกนตรงกลางทำมาจากพลาสติกพื้นฐาน ผู้ใช้สามารถใช้สำหรับการลากเส้น คลิ๊กหรือใช้งานแทนการใช้เมาส์ได้อย่างปกติ นอกจากนั้นยังใช้วาดรูปและลงสีภาพทั่วไปได้อีกด้วย ต่อมาที่เมาส์ปากกาแบบ Hard Felt จะมีแกนที่มีความฝืดเล็กน้อย ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของดินสอขณะวาดภาพลงบนกระดาษ เหมาะสำหรับการใช้งาน sketch ภาพโครงหน้า สัดส่วนหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดเป็นอย่างมาก Flex คือเมาส์ปากกาที่ออกแบบให้แกนกลางทำมายาง ให้ความรู้สึกคล้ายกับการลงสีด้วยสีเทียนหรือสีชอร์คต่างๆ เมาส์ปากการุ่นนี้ที่ได้รับความนิยมจาก Graphic Designer เป็นอย่างมาก หมาะสำหรับการวาดเส้นเรียบ สร้างมิติของภาพและงาน Retouch ต่างๆ เมาส์ปากกาแบบสุดท้าย คือ Stoke ออกแบบมาให้มีระบบสปริงค์ทำให้ปากกาสามารถยืดและกดลงได้มากถึง 1 มิลลิเมตร จึงทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดน้ำหนักในการเขียนหรือการวาดได้อย่างอิสระ ให้ความรู้สึกเหมือนผู้ใช้กำลังเขียนหรือวาดภาพด้วยพู่กัน
ใครที่กำลังมองหาเมาส์ปากกาเพื่อใช้สำหรับงานต่างๆตามความการ ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของเมาส์ปากกาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรงกับการออกแบบมาอย่างแท้จริง

Leave a Reply